Gołębie pocztowe na ziemiach polskich wykorzystywane były już w epoce średniowiecza. Początkowo jednak hodowano je przede wszystkim w celu szybkiego przekazywania ważnych informacji, a ich posiadaniem szczyciły się przede wszystkim najwyższe warstwy społeczeństwa. Jak kształtowało się gołębiarstwo sportowe na ziemiach polskich?
Gołębiarstwo we współczesnym kształcie powstało w Polsce na początku XVIII wieku. To właśnie wtedy zakładane były pierwsze stowarzyszenia hodowców, kultywujące ducha samodoskonalenia i rywalizacji. Początkowo w ich skład wchodzili przede wszystkim chłopi oraz warstwa pracująca, ze znacznie mniejszym udziałem przedstawicieli inteligencji. Wkrótce bogatsi właściciele gołębi rozpoczęli sprowadzanie cennych ptaków zza granicy, znacznie podnosząc poziomy lokalnych hodowli.

Przed wojną, w obliczu kryzysu, wielu hodowców zmuszonych było porzucić swoją pasję. Prawdziwy czas próby miał jednak dopiero się rozpocząć, gdyż po zajęciu terytorium polskiego przez Niemcy i ZSRR, okupanci masowo rekwirowali lub zabijali posiadane przez Polaków gołębie. Lotowanie zostało zawieszone, jednak wielu pasjonatów bohatersko ukrywało najcenniejsze ptaki, pomagając im przetrwać wojnę.
W okresie powojennym hodowla gołębi przeżyła swój renesans, a dzięki początkowej euforii, dawne i nowo formowane związki wzbogacały się o nowych członków. Gołębie często pokazywane były publicznie, zyskując zrozumienie i aprobatę osób postronnych.

Wkrótce jednak optymistyczne nastroje ustąpiły w obliczu szarej rzeczywistości. Gołębiarstwo zostało niemal zapomniane przez opinię publiczną, a związkowcy spotykali się z różnym traktowaniem ze strony władz. Pozyskanie zasobów niezbędnych do rozwoju lokalnych hodowli często okupione było wieloma problemami, z którymi niektóre okręgi radziły sobie lepiej niż inne.
Współcześnie hodowla gołębi pocztowych to niezwykle niszowe i mało znane hobby, mające jednak oddane grono pasjonatów. Lokalne społeczności działają aktywnie, osiągając doskonałe wyniki, a rozwój globalizacji pozwolił ułatwić kontakt między hodowcami z różnych państw, organizować wspólne wydarzenia oraz z łatwością importować i eksportować wartościowe zwierzęta. Miejmy nadzieję, iż kolejne lata będą dla gołębiarzy okresem rozwoju i pomyślności.

Więcej na oddziały pzhgp