Medycyna pracy to dziedzina zajmująca się ochroną zdrowia osób pracujących, przed szkodliwymi czynnikami środowiska, w którym pracują. W zakresie jej zainteresowań leży również profilaktyka chorób zawodowych, a także ich diagnozowanie i leczenie. Wizyta u lekarza medycyny pracy Warszawa jest konieczna w konkretnych przypadkach – m.in. przed rozpoczęciem pracy w nowym miejscu, po dłuższym okresie niezdolności do pracy czy też kontrolnie, w ramach odbywających się co kilka lat badań okresowych pracowników. 

Jak wybrać placówkę medycyny pracy w Warszawie?

Osoba, która otrzymała zatrudnienie u danego pracodawcy musi obowiązkowo wykonać badania lekarskie u lekarza medycyny pracy Warszawa, który w zależności od zajmowanego przez pacjenta stanowiska pracy, może zlecić dodatkowe konsultacje, np. okulistyczne czy psychologiczne. Firmy zatrudniające większą ilość pracowników zazwyczaj mają podpisaną umowę z konkretną placówką medycyny pracy bądź dobrym lekarzem medycyny pracy Warszawa. Wówczas pracownik nie musi posiadać przy sobie gotówki na opłacenie wizyty, ponieważ jest ona realizowana w oparciu o skierowanie od pracodawcy, w ramach posiadanej przez firmę umowy.

W mniejszych firmach przyszły pracownik, przed rozpoczęciem świadczenia pracy udaje się do przychodni medycyny pracy na badania medycyny pracy Warszawa, sam opłaca wizytę, a następnie na podstawie faktury otrzymuje od firmy zwrot poniesionych kosztów. Zatem w interesie pracodawcy leży wybór jak najkorzystniejszej cenowo oferty. Cena usługi jest zatem jednym z czynników decydujących o  wyborze konkretnej przychodni.

Duże znaczenie ma również kompleksowość obsługi w wybranej placówce. Szczególnie jeśli dana firma ma bardzo zróżnicowane stanowiska pracy i badania wstępne bądź okresowe wymagają konsultacji z większą liczbą specjalistów. Wówczas najwygodniejsze jest rozwiązanie, w którym wszyscy niezbędni lekarze medycyny pracy Warszawa są dostępni w jednym miejscu. Niewątpliwie nie bez znaczenia jest również czas oczekiwania na wizytę. Zazwyczaj osoba, która jest przyjmowana do pracy ma zaledwie kilka dni na załatwienie tych formalności.

Ile to kosztuje czyli najtańszy lekarz medycyny pracy Warszawa

Cena badań z zakresu medycyny pracy różni się w zależności od tego, jakie badania mają być wykonane, u ilu specjalistów i czy pracownik będzie wykonywał pracę potencjalnie niebezpieczną. Lekarz medycyny pracy Warszawa najtaniej przyjmuje za ok. 120 zł. Jeśli badania musi wykonać także okulista, to trzeba liczyć się z dodatkowym kosztem rzędu minimum 150 zł. Lekarz medycyny pracy Warszawa prywatnie tanio przeprowadza także badania do celów sanitarno – epidemiologicznych z orzeczeniem, których cena zaczyna się od 90 zł wzwyż. Praca jako kierowca zawodowy czy operator maszyn takich, jak wózek widłowy, koparka czy suwnica natomiast wymagają dodatkowych wstępnych i badań okresowych medycyny pracy Warszawa o charakterze psychotechnicznym, których cena waha się między 70 a 150 zł. Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość wykonania badań online, co jest szczególnie przydatne dla pracowników i firm z mniejszych ośrodków miejskich czy wsi, gdzie nie ma odpowiedniej placówki.