Podczas szukania odpowiedniego kandydata na stanowisko kucharza, właściciele restauracji szczególnie zwracają uwagę na dobry smak osoby kandydującej na dane stanowisko, znajomość technik gotowania, a także znajomości technik manualnych i szybkość w podejmowaniu decyzji. Bardzo ważną cechą jest także umiejętność pracy zespołowej, a także branie odpowiedzialności za swoje działania.

Zakres obowiązków kucharza nie kończy się jedynie na przygotowywaniu różnego rodzaju potraw w oparciu o recepturę i przepisy, lecz także różne inne czynności związane z tą pracą, lecz nie będące tak bardzo oczywiste dla osoby która nie ma do czynienia z kucharzami. Poza gotowaniem do najbardziej popularnych zadań w kuchni dla kucharza należą:

– układanie gotowych potraw na talerzu i odpowiednie dekorowanie wedle ustalonych standardów,

– odpowiednia dbałość o zamawiane produkty w trakcie, przed a także po obróbce. Do tych obowiązków zalicza się zabezpieczenie przed zepsuciem produktów i wyrobów gotowych,

– do obowiązków kucharza w trakcie pracy należy szczególne przestrzeganie przepisów BHP oraz dbanie o czystość w miejscu pracy tak, aby nie stwarzało to zagrożenia dla osób spożywających posiłki w danym miejscu,

– kochasz zobowiązany jest do utrzymywania relacji oraz ścisłej współpracy z innymi pracownikami, zachowując odpowiednio wysoki poziom i kulturę osobistą.