Każda osoba uczestnicząca w ruchu drogowym, powinna znać swoje prawa i obowiązki. W naszym kraju obowiązuje Kodeks Ruchu Drogowego, który wyszczególnia oddzielne przepisy dotyczące osób przemieszczających się pieszo.

Ruch pieszych przepisy

1. Na początku należy wybrać odpowiednie miejsce do przemieszczania się. W przypadku gdy na drodze jest chodni, sprawa jest oczywista. W przypadku jego braku, pieszy zobowiązany jest do przemieszczania się poboczem lub jezdnią, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi.
2. Pieszy który idzie po poboczu lub jezdni jest zobowiązany iść lewą stroną drogi, jeden za drugim, zajmując jak najmniejszą powierzchnię jezdni.
3. W przypadku braku chodnika, pieszy może skorzystać z drogi wyznaczonej dla rowerzystów.
4. Po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, pieszy zobowiązany jest do korzystania z elementów odblaskowych widocznych dla innych uczestników ruchu.
5. Powyższych zasad nie stosuje się w strefie zamieszkania, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Przepisy te dotyczą pieszych idących samotnie lub w niewielkich grupach. Odmienne zasady obowiązują osoby przemieszczające się w kolumnie pieszych.